ESR, EPD é un programa a medio e longo prazo que debe concibirse como un marco no que desenvolver un proceso de educación para a cidadanía global. ACPP ofrece o acompañamento, a información e a formación necesarias para o uso dos recursos que agora se presentan.

Por iso, se estás interesado/a en traballar con estas ferramentas, contacta con ACPP. Poderemos explicarche en detalle o programa Escolas sen Racismo, Escolas para a Paz e o Desenvolvemento, os seus obxectivos e todo o material didáctico.